Projekty

1. „Modernizacja Sali widowiskowej Dolnobrzeskiego Ośrodka Kultury w Brzegu Dolnym”, dofinansowanie z MKiDN w ramach programu Rozwój Infrastruktury Kultury,
wartość całkowita 569 722,07 zł, dofinansowanie 437 500,00 zł.


2. „Dostawa sprzętu nagłośnieniowego i oświetleniowego w ramach modernizacji Sali widowiskowej Dolnobrzeskiego Ośrodka Kultury”, dofinansowanie z MKiDN w ramach programu Rozwój Infrastruktury Kultury,
wartość całkowita 473 357,06 zł, dofinansowanie 300 000,00 zł


3. „Cyfryzacja kina w Dolnobrzeskim Ośrodku Kultury w Brzegu Dolnym”, dofinansowanie z MKiDN w ramach programu Rozwój Infrastruktury Kultury,
wartość całkowita 378 243,00 zł, dofinansowanie 135 000 zł.


4. „Słowiańska dusza w nas gra – muzyka i taniec łączy ludzi”, dofinansowanie z Narodowego Centrum Kultury,
wartość całkowita 31 341,79 zł, dofinansowanie 23 005,00zł.

5. „Przystanek familijny nad Odrą”, Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) w ramach działania 4.1/413 – Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju objętego PROW 2007-2013, t.j. na: operacje, które nie odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach Osi 3, ale przyczyniają się do osiągnięcia celów tej osi, tzw. małych projektów,
wartość całkowita 49 535,90 zł, wartość dofinansowania 25 000 zł.


6. Widowisko plenerowe pn. „Od Świętego Jerzego do współczesności”, Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) w ramach działania 4.1/413 – Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju objętego PROW 2007-2013, t.j. na: operacje, które nie odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach Osi 3, ale przyczyniają się do osiągnięcia celów tej osi, tzw. małych projektów,
wartość całkowita 66 914,55 zł, dofinansowanie 48 668,78 zł.7. „Dożynki gminne w Naborowie”, Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) w ramach działania 4.1/413 – Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju objętego PROW 2007-2013, t.j. na: operacje, które nie odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach Osi 3, ale przyczyniają się do osiągnięcia celów tej osi, tzw. małych projektów,
wartość całkowita – 38 520,74 zł, wartość dofinansowania 24 999 zł.


8. „Aktywni w każdym wieku” dofinansowanie w ramach Programu Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności realizowany przez Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce i Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Kraina Łęgów Odrzańskich,
wartość całkowita – 6 874 zł, wartość dofinansowania – 3 769,00 zł.


9. Dolnobrzeski Ośrodek Kultury zrealizował projekt pn. „Utworzenie punktu informacji kulturalno-turystycznej w Brzegu Dolnym na szlaku Krainy Łęgów Odrzańskich” na podstawie zawartej umowy z Samorządem Województwa Dolnośląskiego w dniu 21.03.2014r. Inwestycja współfinansowana była przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013; oś 4 „Leader”; działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju”. Przyznana kwota dofinansowania stanowi 80% kosztów kwalifikowanych projektu. Głównym celem zadania było utworzenie Punktu Informacji Kulturalno-Turystycznej w Brzegu Dolnym oraz sprawnego systemu informacji turystycznej w skali miasta i gminy w powiązaniu z obszarem działalności Lokalnej Grupy Działania „Kraina Łęgów Odrzańskich”. Realizacja projektu przyczyniła się do wzrostu liczby turystów korzystających z oferty turystyczno-kulturalnej gminy oraz rozwoju wspólnego rynku turystycznego objętego obszarem działalności Lokalnej Grupy Działania „Kraina Łęgów Odrzańskich”.

Realizacja projektu obejmowała:

– utworzenie i wyposażenie Punktu Informacji Kulturalno-Turystycznej w Brzegu Dolnym w meble biurowe, witryny wystawiennicze, stojaki na ulotki i foldery, wieszaki na ubrania, sofy 3-osobowej, stolik; oznakowanie Punkt Informacji Kulturalno-Turystycznej w Brzegu Dolnym poprzez zamontowanie tablicy informacyjno-promocyjnej; utworzenie strony internetowej www.it.brzegdolny.pl jako portalu internetowego dla mieszkańców i turystów (strona dostępna będzie również na urządzeniach mobilnych); z innowacyjnym pomysłem stworzenia wirtualnego spaceru po dolnobrzeskim rynku, utworzenie sprawnego systemu informacji turystycznej w skali miasta i gminy w powiązaniu z obszarem działalności Lokalnej Grupy Działania „Kraina Łęgów Odrzańskich”, przygotowanie i udostępnienie mapy interaktywnej zawierającej najważniejsze i najciekawsze obiekty turystyczne, przyrodnicze, kulturalne i inne w mieście i gminie Brzeg Dolny.

Całkowita wartość projektu – 43 280,09 PLN
kwota dofinansowania – 20 000,00 PLN
środków własne: 23 280,09 PLN
Projekt zakończono w miesiącu grudniu 2014r.10. Dolnobrzeski Ośrodek Kultury w Brzegu Dolnym zrealizował zadanie pn.„Przystosowanie pomieszczeń wieży i poddasza budynku dawnego „gołębnika” przy ul. Kolejowej w Brzegu Dolnym do celów prezentacji historii Brzegu Dolnego od XVII do XX wieku w ramach rozszerzenia działalności Izby Pamięci Pierwszych Osadników Brzegu Dolnego na Szlaku Krainy Łęgów Odrzańskich” na podstawie zawartej umowy z Samorządem Województwa Dolnośląskiego w dniu 09.05.2014r. Inwestycja współfinansowana była przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013; oś 4 „Leader”; działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju”. Przyznana kwota dofinansowania stanowiła 80% kosztów kwalifikowanych projektu. Głównym celem zadania było poszerzenie działalności Izby Pamięci Pierwszych Osadników Brzegu Dolnego o możliwość prezentacji historii Brzegu Dolnego od XVII do XX wieku. Dzięki zgromadzeniu materiałów historycznych w tym miejscu, możliwe jest przybliżenie mieszkańcom i turystom wiedzy na temat przeszłości miasta, pokazanie twórców założenia pałacowo-parkowego oraz rozwoju założenia do końca XX wieku, pokazanie rozwoju miasta na przestrzeni wieków.

Realizacja projektu obejmowała:

– wyposażenie Izby Regionalnej w Brzegu Dolnym na szlaku Krainy Łęgów Odrzańskich w witryny wystawiennicze, tablice informacyjne, systemy prezentacyjne itp., – przygotowanie i wykonanie makiety fragmentu założenia pałacowo-parkowego ukazującego pałac, oficynę i folwark oraz ogrodów wokół pałacu (rekonstrukcja według dostępnych zdjęć i ikonografii z początków XX wieku), – oznakowanie Izby Regionalnej w Brzegu Dolnym poprzez zamontowanie tablicy informacyjno-promocyjnej, – utworzenie strony internetowej www.izbaregionalna.brzegdolny.pl jako portalu internetowego dla mieszkańców i turystów (strona dostępna będzie również na urządzeniach mobilnych), – przygotowanie i udostępnienie wystaw tematycznych.

Całkowita wartość projektu – 47 298,08 PLN.
kwota dofinansowania – 20 000,00 PLN
środków własne: – 27 298,08 PLN
Projekt zakończono w miesiącu grudniu 2014r.


11. „Remont i zakup wyposażenia do prowadzenia edukacji kulturalnej w Dolnobrzeskim Ośrodku Kultury” (Filia DOK ul. Zwycięstwa 1) Projekt współfinansowany przez MKiDN.

Przedmiotem projektu jest remont sali baletowej i stworzenie możliwości samorealizacji w róznych dziedzinach sztuki. Realizacja zadania pozwoliła zapewnić prawidłowe zagospodarowanie czasu wolnego młodym ludziom.

Wartość całkowita – 235 544,00 zł
Wartość dofinansowania – 200 000,00 zł
środki własne – 35 544,00 zł

12. „Tanecznym krokiem przez życie” Projekt współfinansowany przez Polsko-Amerykańską Fundacje Wolności realizowany przez Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce i Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Kraina Łęgów Odrzańskich”.

Celem projektu jest aktywizacja ludzi w wieku 55+, zapełnienie czasu wolnego, zauważenie i docenienie tej grupy społecznej. Przełamanie stereotypów dotyczące osób w wieku 55+.

Wartość całkowita – 6 874,00 zł
Wartość dofinansowania – 3 769,00 zł
środki własne – 3 105,00 zł

13. „Trzeci Przystanek familijny nad Odrą – Cygańskie Show”, Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) w ramach działania 4.1/413 – Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju objętego PROW 2007-2013, t.j. na: operacje, które nie odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach Osi 3, ale przyczyniają się do osiągnięcia celów tej osi, tzw. małych projektów,
wartość całkowita 56 101,13 zł, wartość dofinansowania 20 000 zł.